{{ book }}

Klikom na gumb "pošalji" prihvaćam ove izjave, dobrovoljno dajem nakladničkom poduzeću ELEMENT d.o.o. (Društvo) svoju izričitu privolu za obradu mojih osobnih podataka koji se odnose na:

  • moju adresu
  • moje ime i prezime
  • e-mail adresu

a koji se prikupljaju, obrađuju i pohranjuju u svrhu slanja promotivnih materijala Društva ili provođenja drugih marketinških akcija Društva.

Davanjem ove privole pristajem da mi Društvo povremeno šalje obavijesti o uslugama koje nudi, popustima i akcijama koje provodi, nagradama za vjernost koje daje te o drugim informacijama za koje smatra da su im korisne i potrebne te da u vezi tim obrađuje moje Osobne podatke.

Prihvaćanjem ove privole potvrđujem kako mi je Društvo, zajedno s ovom privolom, uručilo i Informaciju o zaštiti osobnih podataka od strane Društva kojom sam detaljno informiran o načinu obrade i zaštite Osobnih podatka koje obrađuje Društvo, osobama s kojima bi ih Društvo moglo podijeliti, načinu i vremenu njihova čuvanja i zaštite te o mojim pravima u vezi s obradom Osobnih podataka.

Ova se privola može povući u svakom trenutku dostavljanjem Društvu zahtjeva za povlačenjem privole koji se nalazi na mrežnim stranicama Društva. Navedeni se zahtjev Društvu može izravno predati na poslovnoj adresi Društva, prema kontakt podatcima iz Informacije. Privolu je moguće povući i slanjem e-maila iz kojeg je razvidno na kojeg se ispitanika povlačenje privole odnosi.

Politika privatnosti | Pravne napomene